Regulamentul concursului “Câștigă un Redmi Note 11”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“ Câștigă un Redmi Note 11”

23.02.2022 – 28.02.2022

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Campania promotionala este organizata de catre ROLV ONLINE S.R.L., cu sediul in Bld. Pipera, Nr.1-Ia, Corp A, Et.8, Voluntari, jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J23/5326/2020, CUI RO43302274, denumita in continuare “Organizator.

1.2. Regulamentul oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulament”) este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe website-ul www.mi-home.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Regulamentul mai poate fi solicitat, pe intreaga durata a Campaniei (cu exceptia zilelor de sarbatori legale), la adresa sediului social al Organizatorului specificata la art. 1.1. din prezentul Regulament.

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta prelungirea in mod public, pe pagina https://mihome. ro / . Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

1.4. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii accepta toate prevederile prezentului Regulament si se conformeaza acestuia.

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, respectand procedurile legale referitoare la comunicarea publica. Orice modificare a prezentului Regulament va intra in vigoare numai dupa postarea unui anunt de prezentare a acestor modificari pe pagina https://mihome.ro/.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CAMPANIEI

2.1. Concursul ”Câștigă un Redmi Note 11” se va desfasura in perioada 23.02.2022 – 28.02.2022 exclusiv online,pe pagina de Facebook dedicată a site-ului https://mi-home.ro/ - https://www.facebook.com/mihomeromania/ conform mecanismului descris în secțiunea 5 a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3. TEMEIUL LEGAL

3.1. Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.

3.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in Continuare „Regulamentul"), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. La acest Concurs pot participa toate persoanele fizice, cu domiciliul/ resedinta in Romania, care au varsta mai mare de 18 ani si care respecta procedura de participare prevazuta in Sectiunea 5 de mai jos.

4.2. Nu sunt eligibili a participa la Concurs angajatii ROLV Online S.R.L., angajatii ai companiilor distribuitoare ale ROLV Online S.R.L si nici membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/ surori, sot/ sotie).

4.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

4.4. Prin publicarea unui comentariu în postarea dedicată de pe paginahttps://www.facebook.com/mihomeromania/ , participantii sunt de acord si isi asuma in mod integral termenii acestui Regulament.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1. Concursul ”Castiga un Redmi Note 11” se desfasoara exclusiv online pe pagina https://www.facebook.com/mihomeromania/

5.2 Produsul participant in Campanie este telefonul Redmi Note 11 6/64GB.

5.3. Produsul oferit Participantului câștigător, denumit în continuare Premiu, constă într-un Redmi Note 11 6/64GB. Produsul este oferit gratuit Participantului câștigător în baza unei trageri la sorți denumită în cele ce urmează - Tombolă.

5.4. Tragerea la sorți poate fi pusă la dispoziția oricărui Participant pentru o perioadă de maxim 30 de zile de la anunțarea câștigătorului.

5.5. Participantul are dreptul de a trimite reclamații către Organizator în maxim 30 de zile de la finalizarea Concursului.

5.6. Pentru ca o persoana sa participe la Concurs, aceasta trebuie sa parcurga in mod obligatoriu urmatorii pasi:

1. Sa intre pe pagina https://www.facebook.com/mihomeromania/și să lase un comentariu respectând cerințele din postare și din regulament.

2. Pentru a fi valid comentariul, Participantul trebuie să răspundă la întrebarea ”Care este pentru tine, cea mai importantă specificație a noului Redmi Note 11?”. Răspunsul trebuie să fie relevant, adică să conțină minim o specificație a noului Redmi Note 11.

3. Prin postarea comentariului, Participantul își dă acrodul pentru utilizarea datelor personale specificate în Secțiunea 7 a acestui Regulament.

5.7. Un participant poate lăsa mai multe comentarii urmand pasii specificati la punctul 5.6.

5.8. După publicarea comentariului, Participantul este automat înscris în Tombolă pentru a câștiga produsul menționat la punctul 5.3.

5.9. Campania este limitata de timp, aceasta fiind valabila din data de 23.02.2022 pana in data de 28.02.2022.

5.10. Organizatorul nu se obliga sa includă în Tombolă clienții care au comentat după perioada specificată în acest Regulament.

5.11. Organizatorul nu garantează continuitatea, neîntreruperea sau securitatea la accesarea internetului și/sau a paginii https://mi-home.ro/.

5.12. Se consideră validă înscrierea participanților care nu șterg comentariul care duce la înscrierea în tombolă și a celor care răspund cu minim o specificație corectă a lui Redmi Note 11.

5.13. Un singur participant nu poate primi mai multe Premii, chiar dacă a lăsat mai multe comentarii.

SECȚIUNEA 6. OBLIGAȚIILE PARTICIPANTULUI

6.1 Participantul are obligația de a publica comentariul la postarea dedicată din pagină.

6.2. Participantul își asumă eventuala descalificare din concurs în cazul stergerii comentariului sau publicarea unui răspuns invalid care a dus la Înscrierea acestuia în Concurs și în Tombolă.

6.3. Participantul se obligă să răspundă la mesajul trimis din partea echipei Mi-Home.ro de pe pagina de facebook Mi-Home.ro pentru revendicarea premiului, în maxim 48 de ore de la trimiterea mesajului de către echipă.

6.4. Participantul se obligă să ofere echipei Mi-Home.ro următoarele date pentru revendicarea/ trimiterea premiului: -CNP (Cod Numeric Personal) -Număr de telefon valid și personal -Adresă de e-mail validă și personală -Adresa de domiciliu actuală -Nume complet

6.5 Prin înscrierea la Concurs participantul își oferă acordul pentru publicarea numelui său de pe Facebook pe pagina dedicată concursului în vederea anunțării câștigătorului.

6.6. Participantul se obligă să ridice personal Premiul la data livrării.

6.7. În cazul nerespectării punctului 6.6. Organizatorul nu își asumă răspunderea și/sau obligația de a trimite un alt Premiu către Câștigător în cazul în care produsul trimis inițial nu este returnat către Organizator din motive legate de Participant.

6.8. Participantul se obligă să anunțe organizatorul în cazul nefuncționalității produsului câștigat în termen de 14 zile de la primirea acestuia. După expirarea acestei perioade Organizatorul nu asigură returul produsului iar eventualele nefuncționalități vor fi transmise către service, de către Participant și remediate în limita posibilităților de către Service.

6.9. Participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le publica in spatiile dedicate Concursului. Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile site-ului sau paginii pentru a instiga la incalcarea legii. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica/exclude din Concurs comentariile transmise de participanti care nu respecta conditiile mentionate anterior.

6.12. Prin participarea la Concurs, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial,nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a acestora.

SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE

7.2. Organizatorul își asumă responsabilitatea de a livra Premiul către Participant în maxim 60 de zile lucrătoare de la anunțarea câștigătorului pe pagina oficială de Facebook Mi-Home.ro.

7.3. Organizatorul se obligă să trimită dovada tragerii la sorți către orice Participant care o solicită în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data anunțării Câștigătorului.

7.4. Organizatorul se obligă să accepte returul și/sau schimbul produsului câștigat ca Premiu cu un alt produs (Redmi Note 11 6/64) în cazul în care se constată nefuncționalități sau eventuale defecte ale produsului, semnalate de către Câștigător corespunzător, în termen de 14 zile de la data primirii produsului.

7.5. Organizatorul are posibilitatea de a relua extragerea și de a refuza trimiterea premiului către Câștigător în cazul în care acesta din urmă refuză transmiterea următoarelor date: - Nume și Prenume complet - Cod Numeric Personal (CNP) - Adresă de email - Număr de telefon - Adresă de corespondență.

7.6. Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta cu participantii la campanie, in afara celor asumate prin prezentul Regulament.

7.7. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie la Campanie.

7.8. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile pe care le considera necesare in caz de fraudare a Campaniei. In acest sens, Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze sau au incercat sa fraudeze pe parcursul desfasurarii Campaniei.

7.9. In cazul in care sunt identificate persoane care, prin comportamentul lor, au influentat sau au facilitat comanda de produse in mod fraudulos in cadrul prezentei Campanii, Organizatorul se poate adresa organelor in drept pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 8. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

8.1.Date privind operatorul de date cu caracter personal In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: ROLV Online S.R.L., in calitate de operator. Toate solicitarile cu privire la exercitarea drepturilor garantate pot fi transmise la adresa: ROLV Online S.R.L., Bulevardul Dacia, nr. 99, RO26600599, J40/2246/2010, Tel. 0751220528 e-mail: contact@wopa.ro, https://mi-home.ro/.

8.2.Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti, urmatoarele categorii de date cu caracter personal: (i) nume, prenume; (ii) numar de telefon; (iii) adresa de e-mail; (iv) adresa de corespondenta; (v) CNP. Scopul prelucrarii Datele cu caracter personal ale participantilor la Campania vor fi prelucrate de catre Operator in vederea: i) organizarea si desfasurarea Campaniei; ii) livrarea produselor; iii) acordarea certificatului de garantie.

8.3.Temeiul juridic al prelucrarii Prelucrarea Datelor este necesara pentru derularea Campaniei precum si in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale.

8.4.Destinatarii datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite operatorilor de curierat si organelor fiscale in vederea achitarii impozitelor obligatorii.

8.5.Perioada de stocare a datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate timp de 3 luni de la incheierea Campaniei. Datele cu caracter personal ale Participantului declarat castigator vor fi stocate timp de 6 luni de la incheierea Campaniei. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

8.6.Drepturile persoanelor vizate In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi: (i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia; (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii; (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul; (vii) dreptul la portabilitate a datelor; (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Refuzul furnizarii Datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Organizatorului de a respecta obligatiile legale care ii revin si imposibilitatea acestora de a va oferi serviciile.

8.7.Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor Intrucat la Campania pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

8.8.Alte prevederi Datele personale ale participantilor la Campania vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

SECTIUNEA 9 . LITIGII

9.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente romane de la sediul Organizatorului.

9.2. Legea aplicabila este legea romana.

SECTIUNEA 10. INTRERUPEREA CAMPANIEI

10.1. Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau prin decizie unilaterala a Organizatorului. Redactat, procesat și autentificat de ROLV ONLINE S.R.L., cu sediul in Bld. Pipera, Nr.1-Ia, Corp A, Et.8, Voluntari, jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J23/5326/2020, CUI RO43302274 și 3(trei) duplicate, iar 2 (două) duplicate se eliberează părții.