Regulamentul programului de loialitate Mi Coins

§ 1 Dispoziții introductive

Termenii utilizați în aceste reglementări au următoarele semnificații:

 1. Participant la programul de loialitate (Participant) – persoana fizică sau juridică, cu capacitate juridică deplină, care îndeplinește condițiile prevăzute în prezentul regulament și care, exprimându-și dorința de a participa la Programul de Fidelizare, s-a înscris în cadrul acestuia prin efectuarea unei înregistrări efective în Magazinul Online; Client.
 2. ROLV ONLINE (Organizatorul programului de fidelizare) – S.C. ROLV ONLINE S.R.L., cu sediul în Bulevardul MĂRĂŞTI, Nr. 47, Sectorul 1,  Bucureşti, avand CUI RO43302274, fiind inregistrata la registrul comertului cu numarul J23/5326/2020.
 3. Program de fidelizare (Programul) – program organizat de S.C. ROLV ONLINE S.R.L., derulat în Magazinul Online, care constă în faptul că Participantul, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Regulament, poate, printre altele:
  1. să acumuleze Moneda Virtuală în Contul Membrului pentru achiziționarea de bunuri pentru uz personal (care nu sunt direct legate de afacerea sau activitatea sa profesională) în Magazinul Online și în cazurile specificate în acești Termeni și Condiții și în promoțiile speciale,
  2. să utilizeze în magazinul online moneda virtuală acumulată, în perioada de valabilitate a acesteia, în conformitate cu regulile descrise în Regulament,
  3. să participe și să beneficieze de promoții speciale organizate de S.C. ROLV ONLINE S.R.L. (inclusiv promoții speciale de reduceri).
 4. Mi Coins (Monedă virtuală) – Puncte de loialitate acordate pentru cumpărarea Bunurilor de către Participant în Magazinul Online, cu o valoare potrivită a Monedei Virtuale, care este un bonus pentru Participanții în Programul de Loialitate, acordate în Contul Participantului, în conformitate cu rata de conversie adoptată, cu o dată specifică de expirare, care poate fi utilizată de către Participant în concordanță cu aceste Reguli.
 5. Contul participantului (Cont) – contul personalizat al Participantului, creat pentru Participant în conformitate cu aceste Reguli și disponibil pe site-ul mi- home.ro. Contul Participantului va dezvălui starea contului, adică soldul curent al Monedei virtuale de monede Mi Coins colectate de către Participant în conformitate cu acești Termeni și Condiții, luând în considerare valoarea alocată, utilizată, returnată, dedusă, anulată și expirată a Monedei virtuale, precum și istoricul achizițiilor înregistrate.
 6. Magazin online – un punct de vânzare la distanță a Bunurilor și puncte de colectare din rețeaua proprie a Organizatorului, administrat de S.C. ROLV ONLINE S.R.L., care funcționează la adresa https://www.mi-home.ro.
 7. Bunuri – produsele oferite de Magazinul online.
 8. Conversia punctelor – mecanismul de utilizare a Monedei virtuale în legătură cu participarea unui Participant la Programul de loialitate, în conformitate cu termenii acestor Termeni și Condiții, care implică conversia de către Participant a unei sume selectate de Monedă virtuală pentru a crea un cod de reducere.
 9. Cod de reducere – un cod electronic de reducere sub forma unui cod alfanumeric, care dă dreptul Participantului de a-l răscumpăra în Magazinul online sub forma unei reduceri la Bunurile achiziționate de către Participant în cuantumul rezultat din Moneda virtuală utilizată.

§ 2 Aderarea la program

 1. Pentru a se înscrie în program, trebuie să se ia cunoștință de prezentul regulament și să se creeze un cont pe site-ul mi-home.ro.
 2. Aderarea la program și exercitarea drepturilor care decurg din acesta sunt gratuite.
 3. Programul de loialitate este valabil pe termen nelimitat, până la încetarea acestuia de către Organizator.
 4. Înscrierea în program are loc automat în momentul plasării unei comenzi cu o valoare mai mare de 10 LEI brut, folosind contul înregistrat în magazinul online.
 5. O persoană care aderă la Program în conformitate cu prezentul Regulament, în timp ce dobândește statutul de Participant, are un Cont de Participant disponibil pe site-ul mi-home.ro.
 6. Participantul poate avea doar un singur cont de participant la un moment dat. Numai membrul poate exercita drepturile care decurg din programul de fidelizare.
 7. Participantul va avea acces la cont de fiecare dată prin conectarea la site-ul mi-home.ro.
 8. Participantul poate modifica datele Participantului în orice moment, cu excepția numelui și prenumelui, prin efectuarea modificărilor corespunzătoare după ce se conectează la contul Participantului.
 9. Participantul nu este obligat să utilizeze monedele Mi Coins disponibile în contul său, însă efectuarea de tranzacții cu acestea înseamnă că Participantul a citit și acceptă prevederile prezentului Regulament.

§ 3 Drepturile participantului

 1. Participantul are dreptul la:
  1. acumularea Monedei virtuale Mi Coins în contul Participantului pentru achiziționarea de bunuri în Magazinul online și în cazurile specificate în acești Termeni și Condiții și în cadrul promoțiilor speciale;
  2. utilizarea monedei virtuale acumulate în conformitate cu regulile descrise în Termenii și condițiile (Conversia punctelor);
  3. să participe și să beneficieze de promoții speciale organizate de S.C. ROLV ONLINE S.R.L. (inclusiv promoții speciale de reduceri);
  4. să participe la activități suplimentare de acumulare de puncte, cum ar fi recomandările de produse și afilierea la vânzări.
 2. Informațiile privind promoțiile, acțiunile de reducere etc. vor fi furnizate Participantului sub formă de mesaje e-mail/SMS, în conformitate cu consimțământul dat de către Participant.
 3. Informațiile conținute în contul participantului constituie dovada achiziționării produsului dacă tranzacția a fost înregistrată în contul participantului. Cererile de despăgubire pot fi depuse pe baza oricărei dovezi de cumpărare.
 4. Dacă Participantul dorește acest lucru, returnarea fondurilor legate de exercitarea drepturilor sale în temeiul legii sau al acestor Termeni și condiții poate fi făcută pe cardul cadou.
 5. Dacă returnați o parte a unei comenzi folosind un cod de reducere primit ca parte a conversiei Mi Coins Virtual Points, codul de reducere este considerat utilizat.
 6. Drepturile unui membru care rezultă din participarea la programul de fidelizare, în special moneda virtuală, nu pot fi combinate cu cele ale unui alt membru sau vândute.
 7. Participantul își poate exercita drepturile care decurg din participarea la programul de fidelizare numai pe durata acestuia, cu excepția cazului în care Regulamentul prevede altfel.
 8. Participantul nu are dreptul de a schimba moneda virtuală sau codurile de reducere în numerar.

§ 4 Puncte virtuale

 1. Sub rezerva punctului 17 de mai jos, pentru achiziționarea de bunuri înregistrate în contul participantului, participantul va primi monede virtuale Mi Coins în suma stabilită în conformitate cu punctul 2 de mai jos, sub rezerva următoarelor dispoziții.
 2. Punctele virtuale Mi Coins vor fi acordate Participantului după cum urmează:
  1. Pentru achiziționarea de bunuri din oferta magazinului online, participantul primește puncte virtuale, specificate sub formă de grafic pe fișa produsului și în coșul de cumpărături.
  2. În cazul plății Produselor cu ajutorul unui Cod de Reducere obținut ca urmare a conversiei Punctelor Virtuale într-un Cod de Reducere, se vor acorda Participantului monede Mi Coins suplimentare, așa cum este prevăzut în secțiunea a) de mai sus, numai pentru partea plătită cu alte fonduri decât cele generate prin utilizarea Codului de Reducere.
 3. Participantul poate, în orice moment, pe site-ul mi-home.ro, să își verifice soldul contului de loialitate cu punctele virtuale Mi Coins acordate, împreună cu informațiile privind numărul de puncte pe care le poate utiliza.
 4. Conversia Punctelor virtuale Mi Coins în Codul de reducere este de 100 de monede Mi = 5 LEI brut.
 5. Valoarea minimă a monedelor Mi care poate fi schimbată pentru un cod de reducere este de 100 de monede Mi (echivalentul a 5 LEI brut).
 6. Punctele virtuale Mi Coins sunt luate în considerare doar pentru comenzile de bunuri care depășesc echivalentul a 10,00 LEI brut.
 7. Prețul minim de achiziție al bunurilor achiziționate cu monede Mi Coins nu
 8. poate fi mai mic decât suma de 1,19 LEI brut.
 9. Valoarea monedelor Mi Coins acordate poate fi majorată temporar în timpul unor acțiuni speciale sau oferte promoționale.
 10. Participantul poate utiliza punctele virtuale acordate pentru a genera un cod de reducere cu o valoare maximă de 500 LEI brut, care poate fi utilizat în magazinul online. Participantul trebuie mai întâi să se conecteze la contul său de membru și apoi, în coșul de cumpărături, să precizeze dacă utilizează o parte/toate monedele sale Mi Coins, pe care le poate converti într-un cod de reducere, sau dacă face o conversie în coșul de cumpărături al magazinului online și generează un cupon de o valoare aleasă.
 11. Cupoanele de reducere create în urma conversiei punctelor Virtual Mi Coins nu sunt cumulative.
 12. Punctele virtuale sunt valabile timp de 720 de zile de la acordarea lor, dar nu mai mult decât până la încheierea Programului de loialitate.
 13. Punctele virtuale se acordă, de asemenea, în cadrul promoțiilor și concursurilor organizate de S.C. ROLV ONLINE S.R.L. în termenii și condițiile specificate în acestea. Pentru evitarea oricărui dubiu, se convine că orice coduri de reducere create prin conversia punctelor virtuale nu vor fi fuzionate cu alte coduri de reducere, cu excepția cazului în care regulile unei anumite promoții sau coduri de reducere prevăd altfel.
 14. Acumularea punctelor virtuale Mi Coins va avea loc în mod automat după ce comanda este complet finalizată, în funcție de statutul din Magazinul online.
 15. Datorită faptului că Moneda Virtuală este acordată Participantului doar în situația achiziționării Bunurilor, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda Participantului Punctele Virtuale pentru o anumită achiziție sau să reducă balanța de Puncte Virtuale cu suma acordată către participant în cazul în care achiziția în cauză are caracteristicile comerțului cu amănuntul. În cazul descris în fraza anterioară, menționările din Articolul 6, paragraf 14 din acești Termeni și Condiții, vor fi aplicate.
 16. Un participant poate utiliza personal punctele virtuale numai în perioada de valabilitate a acestora.
 17. Punctele nu pot fi transferate unui alt participant.
 18. Utilizarea punctelor virtuale poate duce la reducerea soldului de puncte virtuale din contul membrului cu valoarea punctelor virtuale utilizate. Reducerea are loc în momentul în care punctele sunt convertite într-un cod de reducere.
 19. Membrul nu are dreptul de a solicita schimbul de puncte virtuale pentru bani sau un card cadou.
 20. Punctele virtuale nu sunt creditate în cazul în care membrul cumpără doar un singur produs cu o valoare mai mică de 10 LEI.

§ 5 Plângeri

 1. Participantul are dreptul de a depune o plângere.
 2. Reclamațiile referitoare la program pot fi transmise în format electronic la următoarea adresă de e-mail: shop@mi-home.ro
 3. Reclamația trebuie să conțină numele și prenumele participantului, adresa de e-mail a participantului, precum și o descriere detaliată și o indicație a motivului reclamației.
 4. S.C. ROLV ONLINE S.R.L. va răspunde la reclamație în termen de paisprezece zile de la data depunerii acesteia.
 5. Fiecare plângere este examinată în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament și cu dispozițiile legale general aplicabile.

§ 6 Tipul, domeniul de aplicare și condițiile serviciilor electronice

 1. S.C. ROLV ONLINE S.R.L. (Furnizorul de servicii) va furniza următoarele servicii gratuite prin intermediul site-ului mi-home.ro: crearea și utilizarea contului participantului, serviciul care permite utilizarea punctelor virtuale prin intermediul magazinului pe internet.
 2. Clientul poate utiliza serviciile disponibile prin intermediul site-ului web mi- home.ro, cu condiția să fie îndeplinite condițiile tehnice ale sistemului de comunicare a datelor menționate mai jos.
 3. Pentru utilizarea corectă a serviciilor este necesar ca clientul să dispună de un sistem de teleinformare care să îndeplinească următoarele cerințe tehnice minime:
  1. cu acces la internet;
  2. cu Mozilla Firefox versiunea 4.0 sau o versiune ulterioară, Internet Explorer versiunea 8 sau o versiune ulterioară, Chrome versiunea 5 sau o versiune ulterioară, Safari versiunea 5 sau o versiune ulterioară sau un alt browser compatibil instalat;
  3. cu JavaScript activat în browserul dumneavoastră;
  4. să aibă un cont de e-mail actual, activ și configurat corespunzător.
 4. Condiția de utilizare a serviciilor este de a permite instalarea de cookie-uri. Informații detaliate despre modulele cookie utilizate pe site-ul web, inclusiv despre furnizarea de servicii, sunt disponibile în Politica de confidențialitate și utilizarea modulelor cookie, disponibilă la https://mi-home.ro/politica- confidentialitate.
 5. Destinatarilor serviciilor le este interzis să furnizeze conținut de natură ilegală.
 6. Furnizorul de servicii oferă acces la informații actualizate privind riscurile specifice asociate utilizării serviciului furnizat prin mijloace electronice; funcția și scopul software-ului sau al datelor care nu fac parte din conținutul serviciului, introduse în sistemul de informare și comunicare utilizat de Furnizorul de servicii, la cererea Clientului, transmise pe cale electronică la adresa electronică a Furnizorului de servicii.
 7. Începerea utilizării de către Client a serviciilor care fac obiectul acestor Termeni și condiții echivalează cu încheierea unui contract de furnizare electronică a serviciilor disponibile prin intermediul Site-ului, fără a fi necesară întocmirea unui contract separat. În cazul încetării utilizării serviciilor puse la dispoziție prin intermediul site-ului (retragerea din programul de fidelizare sau încetarea acestuia), contractul de furnizare de servicii prin mijloace electronice va înceta în mod automat și fără notificare prealabilă. Serviciile de mai sus sunt prestate la cererea individuală a Clientului, pe care acesta o poate iniția și încheia în orice moment.
 8. Toate plângerile privind serviciile furnizate electronic de către furnizorul de servicii trebuie să fie raportate la adresa furnizorului de servicii în termen de paisprezece zile de la momentul în care au apărut motivele plângerii. Dispozițiile articolului 6 "Plângeri" se aplică plângerii și cercetării acesteia.

§ 7 Date cu caracter personal

 1. Administratorul datelor cu caracter personal ale Participanților în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Jurnalul Oficial al UE L 119, p. 1) - denumit în continuare "RODO" - este Furnizorul de servicii ( S.C. ROLV ONLINE S.R.L.).
 2. Datele cu caracter personal ale participanților furnizate de aceștia în formularul de cerere sau modificate ulterior de către aceștia pe site-ul mi- home.ro vor fi prelucrate cu respectarea măsurilor de siguranță corespunzătoare și a reglementărilor în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal în scopul Programului de fidelizare.
 3. Atunci când prelucrează datele cu caracter personal ale participanților, operatorul, ținând seama de dispozițiile articolului 5 din RODO, aplică principiile legalității, corectitudinii și transparenței, limitării scopului, minimizării datelor, exactității, limitării stocării, integrității și confidențialității.
 4. Administratorul prelucrează datele cu caracter personal ale Clientului numai în măsura în care este necesar:
  1. în scopul trimiterii de informații comerciale prin mijloace electronice, pe baza consimțământului dat în mod voluntar de către Participant (în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RODO);
  2. în vederea executării contractului, în măsura în care acest lucru este necesar pentru desfășurarea Programului la care participă Participantul (în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RODO);
  3. pentru a respecta obligațiile legale care decurg din reglementările general aplicabile care îi revin operatorului, în special în scopuri contabile și fiscale [temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (c) din RODO];
  4. în scopuri de arhivare pentru salvgardarea informațiilor, inclusiv pentru respectarea obligațiilor de răspundere în temeiul RODO, care reprezintă un interes legitim al operatorului [temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RODO];
  5. în scopul determinării, investigării sau apărării împotriva creanțelor, ceea ce reprezintă realizarea interesului nostru legitim în această chestiune [temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RODO];
  6. pentru a oferi produse și servicii direct participanților, ceea ce reprezintă interesul legitim al administratorului (în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RODO)
 5. S.C. ROLV ONLINE S.R.L. distinge și marchează în mod corespunzător datele cu caracter personal care sunt necesare pentru furnizarea serviciului. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, însă refuzul de a furniza astfel de date marcate face imposibilă înscrierea în program și participarea la acesta.
 6. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor sale cu caracter personal descrise mai sus. În cazul în care se ridică o obiecție, operatorul va înceta să prelucreze datele cu caracter personal în aceste scopuri, cu excepția cazului în care operatorul poate demonstra că există motive legitime valabile în legătură cu datele cu caracter personal ale destinatarului care prevalează asupra intereselor destinatarului, a drepturilor și libertăților acestuia, sau că datele destinatarului sunt necesare pentru o eventuală stabilire, investigare sau apărare a pretențiilor de către operator.
 7. Un participant care și-a dat consimțământul pentru a primi informații comerciale prin e-mail are dreptul de a-și retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor. În cazul retragerii consimțământului dat anterior, administratorul încetează prelucrarea datelor în acest scop. Retragerea consimțământului nu afectează conformitatea prelucrării datelor participantului înregistrat care a fost efectuată pe baza consimțământului dat înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal echivalează cu renunțarea la participarea la programul de fidelizare.
 8. Datele cu caracter personal ale participanților care rezultă din acordul încheiat se prelucrează pe perioada în care pot apărea pretenții legate de acordul respectiv, și anume, perioada de prescripție a pretențiilor sau, respectiv, perioada justificată de necesitatea de a ține evidența contabilă în conformitate cu dispozițiile legale. În același timp, administratorul informează că perioada de limitare a creanțelor este descrisă la articolul 118 din Codul civil, cu excepția cazului în care se aplică o dispoziție specifică într-un anumit caz. La rândul său, articolul 74.2.4 din Legea contabilității descrie perioada prevăzută de lege pentru ca administratorul să stocheze documentele contabile.
 9. Datele cu caracter personal ale participanților pot fi dezvăluite partenerilor administratorului, adică societăților cu care administratorul colaborează prin combinarea de produse sau servicii. Datele cu caracter personal ale participanților pot fi, de asemenea, accesate de subcontractanții administratorului (împuterniciți), și anume entitățile care furnizează servicii de consiliere, consultanță, audit, juridice, fiscale și contabile, care operează sisteme informatice și furnizează servicii informatice, în măsura în care acest lucru este necesar pentru scopurile de prelucrare descrise mai sus.
 10. Administratorul nu ia decizii cu privire la datele cu caracter personal ale participanților într-un mod automatizat.
 11. În conformitate cu RODO, fiecare Participant are dreptul la:
  1. acces la datele lor și să primească o copie a acestora;
  2. pentru a rectifica (modifica) datele dumneavoastră;
  3. la ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării datelor;
  4. să se opună prelucrării;
  5. dreptul la portabilitatea datelor;
  6. să depună o plângere la autoritatea de supraveghere - președintele Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal.

§ 8 Dispoziții finale

 1. S.C. ROLV ONLINE S.R.L. își rezervă dreptul de a încheia Programul în orice moment, fără a preciza motivele, cu un preaviz de o lună. Încetarea programului se notifică prin intermediul site-ului mi-home.ro și prin mijloacele de comunicare prevăzute în prezentul regulament cu membrii. Participantul are dreptul de a utiliza punctele virtuale pe care le poate folosi pe perioada de valabilitate a acestora, în conformitate cu regulile prevăzute în prezentul document. În cazul în care Participantul nu utilizează Punctele Virtuale înainte de expirarea Programului, Punctele Virtuale vor fi pierdute, iar Participantul nu va avea nicio pretenție față de S.C. ROLV ONLINE S.R.L. pentru neutilizarea lor.
 2. Participantul poate comunica cu S.C. ROLV ONLINE S.R.L. prin intermediul adresei de e-mail, respectiv shop@mi-home.ro.
 3. La cerere, S.C. ROLV ONLINE S.R.L. va furniza Participanților orice informații privind funcționarea sistemului de fidelizare.
 4. Tarifele pentru apelurile către S.C. ROLV ONLINE S.R.L. indicate în secțiunea 2 de mai sus de la telefoane fixe - tariful ca pentru un apel local; de la telefoane mobile - tariful în conformitate cu lista de prețuri a operatorului de rețea mobilă relevant.
 5. S.C. ROLV ONLINE S.R.L. (Furnizorul de servicii) furnizează servicii prin mijloace electronice în conformitate cu regulamentele. Prezentul regulament este un regulament în sensul articolului 8 din Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea electronică de servicii.
 6. S.C. ROLV ONLINE S.R.L. își rezervă dreptul de a aduce modificări la acești Termeni și Condiții.
 7. în cazul unor modificări ale Termenilor și Condițiilor, S.C. ROLV ONLINE S.R.L. va informa Membrii despre modificare prin e-mail, precum și va pune la dispoziție noul text al Termenilor și Condițiilor pe site-ul web al Programului. Modificările vor intra în vigoare pentru Participant în termen de 30 de zile de la data la care Regulile au fost postate pe site-ul web al Magazinului online. Până la expirarea acestei perioade, participantul își va exercita toate drepturile prevăzute de regulile anterioare.
 8. În cazul în care o dispoziție a acestor Termeni și condiții este considerată nulă sau ineficientă în conformitate cu prevederile legale, acest lucru nu va afecta valabilitatea sau eficacitatea celorlalte dispoziții. Dispoziția nevalabilă va fi înlocuită cu regula care se apropie cel mai mult de scopul dispoziției nevalabile și de acești Termeni și condiții în ansamblul lor.
 9. Regulamentele sunt disponibile gratuit pe site-ul https://mi-home.ro/
 10. Toate informațiile, datele și materialele puse la dispoziția Participanților de către Grupul ROLV în legătură cu participarea acestora la Programul de Fidelizare (inclusiv, fără limitare, nume, logo-uri, liste de prețuri, precum și grafică, culori și aspectul site-ului), precum și orice alte drepturi de proprietate intangibilă legate de conținutul Programului de Fidelizare, inclusiv, fără limitare, opere, drepturi de marcă, drepturi de baze de date, aparțin Grupului ROLV sau entităților cu care Grupul ROLV a încheiat acordurile relevante și sunt protejate de drepturi de autor, drepturi de marcă, drepturi de baze de date și alte legi.Toate celelalte drepturi de proprietate necorporală legate de conținutul Programului de Fidelizare, inclusiv, dar fără a se limita la opere, drepturi de marcă, drepturi de baze de date, aparțin Grupului ROLV sau entităților cu care Grupul ROLV a încheiat acorduri corespunzătoare și sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi de marcă, drepturi de baze de date sau alte drepturi de proprietate intelectuală.
 11. În cazul litigiilor în care este implicat consumatorul, există posibilitatea de a utiliza metode extrajudiciare de tratare a plângerilor și de investigare a reclamațiilor. Consumatorul poate solicita intervenția unui mediator sau poate recurge la mediere (cu condiția ca vânzătorul să fie de acord cu aceasta - mediere). Accesul la procedurile de mai sus este descris în Codul de procedură civilă, în Legea privind concurența și protecția consumatorilor (a se vedea https://anpc.ro).
 12. Vânzătorul informează că, în baza Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr) este disponibilă o platformă pentru soluționarea online a litigiilor dintre consumatori și comercianți la nivelul UE (platforma ODR-SOL).
 13. Prezentul regulament de procedură intră în vigoare la data publicării sale la adresa