Reclamatii si retur produse

Reclamații și returnări

Reclamație/Schimb

Termen pentru reclamație: 2 ani

Pentru a face o reclamație cu privire la alte produse decât cele enumerate în tabelul de pe pagina de garanție și service , vă rugăm să trimiteți dispozitivul înapoi în ambalajul original, cu toate accesoriile, dacă este posibil. Înainte de expediere, pachetul trebuie să fie securizat într-un mod care să permită transportul în siguranță si mentionati nr. de comanda la expeditor

Adresa de corespondență Departamentul de reclamații al Xiaomi
ROLV Online SRL
Bulevardul MĂRĂŞTI, Nr. 47
Bucureşti Sectorul 1

 1. Baza și sfera răspunderii Vânzătorului față de Cumpărător, în cazul în care Produsul vândut prezintă un defect fizic sau juridic (garanție), sunt definite de legile aplicabile în general, în special în Codul civil (Legea 449 din 2003) consolidat prin O.U.G. 34/2014.
 2. Vânzătorul este obligat să furnizeze Cumpărătorului un Produs fără defecte.
 3. Reclamația poate fi depusă de Cumpărător, de exemplu:
  1. în scris la următoarea adresă: ROLV ONLINE SRL, Bulevardul MĂRĂŞTI, Nr. 47, Bucureşti Sectorul 1
  2. în formă electronică prin e-mail la următoarea adresă: shop@mi-home.ro
 4. Pentru schimbul unui produs, se recomandă completarea formularului disponibil la acest link și furnizarea de către Cumpărător:
  1. informații și circumstanțe cu privire la obiectul plângerii, în special tipul și data defectului;
  2. solicitați o metodă de aducere a Produsului în conformitate cu Acordul de vânzare sau o declarație de reducere a prețului sau de retragere din Acordul de vânzare;
  3. și datele de contact ale persoanei care depune reclamația - acest lucru va facilita și accelera examinarea reclamației de către Vânzător.
 5. Vânzătorul va răspunde imediat la reclamația Cumpărătorului, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data depunerii acesteia. În cazul în care Cumpărătorul a solicitat înlocuirea articolului sau înlăturarea defectului sau a depus o declarație de reducere a prețului, specificând suma cu care trebuie redus prețul, iar Vânzătorul nu a răspuns acestei cereri în termen de 14 zile calendaristice, se consideră că solicitarea a fost justificată.
 6. Cumpărătorul care își exercită drepturile în temeiul garanției este obligat să livreze Produsul defect la următoarea adresă: ROLV ONLINE (Supply Chain) - FAN Courier Pipera: Sos. Fabrica de Glucoza 11C, Sector 2, 20331.

Returul

Perioada de retur: 14 zile
Costul expedierii de retur este suportat de cumpărător.

Pentru a returna bunurile, vă rugăm să le returnați în ambalajul original cu toate accesoriile. Înainte de expediere, coletul trebuie să fie securizat într-un mod care să permită transportul în condiții de siguranță. Vă rugăm să adăugați informațiile „RETUR-nr. comenzii” pe pachet sau mentionate la expeditor.

Adresa de returROLV ONLINE (Supply Chain) - FAN Courier Pipera: Sos. Fabrica de Glucoza 11C, Sector 2, 20331.

 1. Un cumpărător care a încheiat un contract la distanță poate, în termen de 14 zile calendaristice, să se retragă din acesta fără a da un motiv și fără a suporta costuri, cu excepția costurilor specificate la punctul. 8.8 din Regulamente. Pentru a respecta termenul, este suficient să trimiteți o declarație înainte de expirarea acesteia. Declarația de retragere din contract poate fi depusă, de exemplu:
  1. în scris la următoarea adresă: ROLV Online SRL Bulevardul MĂRĂŞTI, Nr. 47, Bucureşti Sectorul 1.
  2. în formă electronică prin e-mail la următoarea adresă: shop@mi-home.ro
 2. Pentru retur avem rugămintea să accessați acest link.
 3. Perioada de retragere din contract începe:
  1. pentru un contract în care Vânzătorul eliberează Produsul, fiind obligat să-și transfere dreptul de proprietate (de ex. Contractul de vânzare) - de la Produsul preluat de Cumpărător sau de un terț desemnat de acesta, altul decât transportatorul, și în cazul unui contract care: (1) include multe Produse care sunt livrate separat, în loturi sau în părți - de la preluarea ultimului Produs, lot sau parte sau (2) constă în livrarea regulată a Produselor pentru o perioadă specificată - de la intrarea în posesia primului Produs;
  2. pentru alte contracte - de la data contractului.
 4. În cazul retragerii dintr-un contract la distanță, contractul este considerat nul.
 5. Vânzătorul este obligat să returneze imediat Cumpărătorului, în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii declarației cumpărătorului la retragerea din contract, toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costul de livrare a Produsului (cu excepția costurilor suplimentare rezultate din metoda de livrare aleasă de Cumpărător, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare standard disponibilă în Magazinul online). Vânzătorul va rambursa plata utilizând aceeași metodă de plată utilizată de Cumpărător, cu excepția cazului în care Cumpărătorul a acceptat în mod expres o altă metodă de returnare, care nu implică costuri pentru el. În cazul efectuării unei plăți utilizând un card de plată, rambursarea se va face în contul bancar atribuit cardului de plată cu care s-a efectuat plata.
 6. Dacă Vânzătorul nu a propus, Cumpărătorul este obligat să primească imediat, cel târziu în termen de 14 zile calendaristice de la data la care s-a retras din contract, Produsul către Vânzător sau să îl predea unei persoane autorizate de Vânzător pentru ridicare, cu excepția cazului în care Vânzătorul s-a oferit să colecteze el însuși Produsul. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să returnați produsul înainte de expirarea acestuia. Cumpărătorul poate returna Produsul la următoarea adresă mentionand la expeditor numarul de comanda: ROLV ONLINE SRL FAN Courier Pipera, Sos. Fabrica de Glucoza 11C, Sector 2, 20331.
 7. Cumpărătorul este responsabil pentru scăderea valorii Produsului ca urmare a utilizării acestuia într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Produsului.
 8. În cazul în care clientul dorește să expedieze returul unui produs cu un serviciu de coletărie ce implică recepționarea produsului din altă locație decât cea a depozitului nostru, nu ne asumăm ridicarea coletului în cauză. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru întarzierile de returnare a banilor în conturile bancare ale clienților.
 9. Costurile posibile legate de retragerea cumpărătorului din contract, pe care cumpărătorul este obligat să le suporte:
  1. Dacă Cumpărătorul a ales o altă metodă de livrare a Produsului decât cea mai ieftină metodă de livrare standard disponibilă în Magazinul online, Vânzătorul nu este obligat să ramburseze Cumpărătorului orice costuri suplimentare suportate de acesta.
  2. Cumpărătorul suportă costul direct al returnării Produsului.
  3. În cazul unui produs care este un serviciu, a cărui executare - la cererea expresă a cumpărătorului - a început înainte de termenul de retragere din contract, cumpărătorul care își exercită dreptul de a se retrage din contract după efectuarea unei astfel de cereri, este obligat să plătească pentru serviciile îndeplinite până la retragerea din contract. Valoarea plății este calculată proporțional cu domeniul de aplicare al serviciului furnizat, luând în considerare prețul sau remunerația convenită în contract. Dacă prețul sau remunerația sunt excesive, baza pentru calcularea acestei sume este valoarea de piață a serviciului furnizat.
 10. Dreptul de a se retrage dintr-un contract de la distanță este luat Cumpărătorului în legătură cu contractele:
  1. pentru furnizarea de servicii, în cazul în care Vânzătorul a efectuat integral serviciul cu consimțământul expres al Cumpărătorului, care a fost informat înainte de începerea prestării că, după efectuarea serviciului de către Vânzător, va pierde dreptul de a se retrage din contract;
  2. în care prețul sau remunerația depind de fluctuațiile de pe piața financiară asupra cărora Vânzătorul nu are control și care pot apărea înainte de termenul de retragere din contract;
  3. în care obiectul serviciului este un produs nefabricat, fabricat conform specificațiilor Cumpărătorului sau care servește pentru a-și satisface nevoile individuale;
  4. în care obiectul serviciului este un produs care se deteriorează rapid sau are o durată de valabilitate scurtă;
  5. în care obiectul serviciului este un produs livrat într-un pachet sigilat, care după deschiderea pachetului nu poate fi returnat pentru revânzare din motive de protecție a sănătății sau de igienă, în special căști intraauriculare, periuțe de dinți, aparate de ras, purificatoare de aer compacte (Petoneer Odor Eliminator), filtre pentru diverse aparate (filtre de purificatoare, filtre de aspiratoare, orice alte filtre), prosoape, sau aparatură electrocasnică, care a fost deja utilizată (friteuze, fryere, adăpătoare si hrănitoare);
  6. în care subiectul serviciului sunt Produse care după livrare, datorită naturii lor, sunt inseparabil legate de alte lucruri;
  7. în cazul în care obiectul serviciului este băuturile alcoolice, al căror preț a fost convenit la încheierea contractului de vânzare și a cărui livrare poate avea loc numai după 30 de zile și a cărei valoare depinde de fluctuațiile de pe piață asupra cărora Vânzătorul nu are control;
  8. în care Cumpărătorul a cerut în mod expres Vânzătorului să vină la el pentru reparații sau întrețineri urgente; în cazul în care Vânzătorul oferă servicii suplimentare, altele decât cele solicitate de Cumpărător, sau livrează alte Produse decât piese de schimb necesare reparării sau întreținerii, Cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract în ceea ce privește serviciile sau Produsele suplimentare;
  9. în care obiectul serviciului sunt înregistrări sonore sau vizuale sau programe informatice livrate într-un pachet sigilat, dacă pachetul a fost deschis după livrare;
  10. în care obiectul serviciului este un produs livrat într-un pachet sigilat, care după deschiderea pachetului nu poate fi returnat pentru revânzare din motive de protecție a sănătății sau de igienă, în special căști intraauriculare, periuțe de dinți, aparate de ras, purificatoare de aer compacte (Petoneer Odor Eliminator), filtre pentru diverse aparate (filtre de purificatoare, filtre de aspiratoare, orice alte filtre), prosoape, sau aparatură electrocasnică, care a fost deja utilizată (friteuze, fryere);
  11. în care subiectul serviciului este un articol care se deteriorează rapid, are o durată scurtă de valabilitate sau are încălcări care împiedică vânzarea ulterioară a produsului;
  12. în care subiectul serviciului este un element pe care a fost activată securitatea pentru a bloca contul Google sau Xiaomi, împiedicând deblocarea telefonului și pregătirea acestuia pentru vânzare ulterioară;
  13. pentru livrarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția unui contract de abonament;
  14. încheiat printr-o licitație publică;
  15. pentru furnizarea de servicii de cazare, altele decât în ​​scopuri rezidențiale, transport de mărfuri, închiriere de mașini, catering, servicii legate de petrecerea timpului liber, divertisment, sport sau evenimente culturale, dacă contractul indică ziua sau perioada prestării serviciului;
  16. pentru livrarea conținutului digital care nu este înregistrat pe un suport tangibil, dacă performanța a început cu acordul expres al Cumpărătorului înainte de termenul de retragere din contract și după informarea Vânzătorului despre pierderea dreptului de retragere din contract.
  17. folii de protectie pentru ecrane (telefoane, tablete, eBook readere, laptop etc.) care au fost deja utilizate.
  18. în cazul în care ambalajul produselor returnate este deteriorat într-o măsură atât de mare încât acele produse nu pot fi recomercializate, se va returna partial contravaloarea produselor (ex. cutie ruptă, ambalaj neexistent, lipsa accesorii, lipsa instrucțiuni de folosire).
  19. Conform OUG 34/ 2014, dorim să vă aducem la cunoștință faptul că persoanele juridice nu au drept de retur, ne fiind considerate achiziții către consumatori finali.